24T1 Đường Hoàng Đạo Thúy Hanoi, Vietnam 100000

1900 886842

Chào mừng đến với blue sky

học viện đào tạo bóng đá
cộng đồng hàng đầu tại Việt Nam

Cùng bóng đá vững bước tương lai!

nhân viên tư vấn

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Amet ante lectus eu neque aenean nisl sed a pulvinar.

5/5

Name

Phone :

0123456789

Email :

nvtuvan@gmail.com

5/5

Name

Phone :

0123456789

Email :

nvtuvan@gmail.com

5/5

Name

Phone :

0123456789

Email :

nvtuvan@gmail.com

thông tin buổi học

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Amet ante lectus eu neque aenean nisl sed a pulvinar.

Quy trình đăng ký

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Amet ante lectus eu neque aenean nisl sed a pulvinar.

Bước 1 : Điền thông tin đăng ký

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Lorem interdum quisque sit at auctor.

Bước 2 : Nhân viên tư vấn

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Lorem interdum quisque sit at auctor.

Bước 3 : Học thử tại sân

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Lorem interdum quisque sit at auctor.

Bước 4 : Thanh toán

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Lorem interdum quisque sit at auctor.

Bước 5 : Hoàn tất đăng ký

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Lorem interdum quisque sit at auctor.

Bước 6 : Tham gia học hàng tuần

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Lorem interdum quisque sit at auctor.

Quy trình đăng ký

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Amet ante lectus eu neque aenean nisl sed a pulvinar.

Đăng ký học thử

tập thử miễn phí