Thông tin liên hệ.

Dec 18 2015

http://www.google.com/maps/place/Chung+C%C6%B0+Vi%E1%BB%87n+Chi%E1%BA%BFn+L%C6%B0%E1%BB%A3c+B%E1%BB%99+C%C3%B4ng+An/@21.0112967,105.7932597,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xb8001804595e51de!8m2!3d21.0112967!4d105.7954484


Vui lòng để lại thông tin liên lạc và câu hỏi.
Địa chỉ
Tầng 13, Chung cư Viện Chiến Lược-Bộ Công An, đường Nguyễn Chánh
Phone: 096 660 1454
Email
bskscenter@gmail.com
Social

Trận đấu tiếp theo
ngày
giờ
phút

22-12-2017

HYFL 2017

Sân bóng Âu Cơ