Ban huấn luyện

Mar 16 2016

Đội ngũ Quản trị viên & Huấn luyện viên của Blue Sky


Thầy Phạm Trường Minh - cựu trợ lý Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Quốc Gia - Giám đốc Trung tâm


Thầy Phạm Như Thuần - cựu tuyển thủ quốc gia - Giám đốc kỹ thuật


Thầy Đức Anh - Tiến sĩ bóng đá - Giám đốc chuyên môn


Thầy Kim Bello và Junior Hung - Cầu thủ chuyên nghiệp - Huấn luyện viên Blue Sky
Trận đấu tiếp theo
ngày
giờ
phút

05-01-2020

HYFL 2020

Sân bóng Long Biên