VSA2 là một trong những địa điểm sân mới và có mặt cỏ đẹp nhất Hà Nội. Blue Sky VSA2 tuy mới khai trương tháng 4/2017 nhưng đã thu hút được rất nhiều học viên đăng ký. Lịch học: 6h30 - 8h00 Chủ Nhật hàng tuần

15/06/2017