Blue Sky trường Thực Nghiệm nằm ở vị trí trung tâm thành phố, bên cạnh TT thương mại LOTTE. Khuôn viên rất đẹp với nhiều cây xanh tỏa bóng mát xung quanh sân. Lịch tập tại trường Thực Nghiệm: Sáng thứ 3-6h30, sáng thứ 7-6h15 & 7h30, CN 8h30 & 16h00

15/06/2017


Trận đấu tiếp theo
ngày
giờ
phút

29-10-2019

HYFL 2017

Sân bóng Âu Cơ