Blue Sky trường Thực Nghiệm nằm ở vị trí trung tâm thành phố, bên cạnh TT thương mại LOTTE. Khuôn viên rất đẹp với nhiều cây xanh tỏa bóng mát xung quanh sân. Lịch tập tại trường Thực Nghiệm: Sáng thứ 3-6h30, sáng thứ 7-6h15 & 7h30, CN 8h30 & 16h00

15/06/2017