Blue Sky Liên đoàn bóng đá Việt Nam là cơ sở đầu tiên và cũng là cơ sở có nhiều cái nhất của Blue Sky: khuôn viên chuyên nghiệp nhất, khung giờ học nhiều nhất, học viên đông nhất, phụ huynh nhiệt tình nhất...

13/06/2017