Blue Sky Hai Bà Trưng là cơ sở ra đời tháng 11/2016. Vị trí sân bóng Minh Kiệt nằm giữa 2 quận Hai Bà Trưng và Hoàng Mai. Đây là sân bóng có chất lượng mặt cỏ tốt nhất trong khu vực này. Lịch học: 6h30-8h00 sáng Thứ 7 hàng tuần.

13/06/2017